Mer info vad gäller ombyggnationen, microlandskap och studieplatser på LTU

Vad är egentligen på gång på LTU?
Tänk på att dela det här inlägget vidare (ex. genom Facebook), så fler studenter får informationen.

1. Fler microland är pågång. Ambitionen är att det ska finnas ett i varje hus. Tyvärr tar detta tid på grund utav att man måste se till att ventilation och el fungerar. Det man jobbar efter just nu är denna plan:
En lista på befintliga microland hittar du här.

2. Man ska även införa så kallade QR-taggar till samtliga lektionssalar, för att ge studenter möjlighet till fler studieplatser. Man ska smidigt kunna gå direkt in via Time-Edit för att se om lektionssalen är ledig eller ej. Det pågår ett arbete att ta fram en karta över vilka bra studieplatser som finns. Kartan ska även klassificera vilken nivå som studieplatserna har.

3. Det håller på att skapas trevliga studentytor i F-huset. Den studentyta som idag finns i F-husets inre fel kommer att börja renoveras i mitten av december och planeras vara färdig i slutet av januari. Det kommer bli nya golv, väggar, möbler, bra studieplatser och bra belysning.

5. Microlandskapet som kallas 'Gelbe' kommer att totalrenoveras. Gelbe planeras innehålla: Microland, hörsal, festlokal för upp till 149 personer samt förrådsmöjligheter. Denna renoveringen kommer ske sommaren 2015. 

6.  Förbättringar i C305 kommer att ske denna vecka. Detta kommer att leda till bättre arbetsmiljö(temperatur) i föreläsningssalen.

7.  Ett arbete med att se över samtliga förråd på LTU kommer att startas inom en snar framtid. Behovet är väldigt stort och nyttjas inte alltid på bästa sätt.

Har du information som rör studenter vid LTU? Kontakta mig.


Inga kommentarer: